Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πολιτισμού

DSC 6943

Το χθες

Τον Νοέμβριο 2007 δημιουργήθηκε στο www.flickr.com το φωτογραφι-κό γκρουπ Salonica, από τον κεντρικό πυρήνα του οποίου προέκυψε η φωτογραφική παρέα ‘Εικόνων Συλλέκτες’. Τα μέλη της ομάδας είχαν κοινό γνώρισμα τους, εκτός από το πάθος της λήψης και επεξεργασίας εικόνων και την παρουσίαση της φωτογραφικής δουλειάς μέσω διαδικτύ-ου, κυρίως την διάθεση για συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και ομαδική δουλειά. Από το Νοέμβριο 2007 μέχρι το τέλος του 2008 η ομάδα πραγματοποίησε αρκετές δραστηριότητες, όπως φωτογραφικές εξορμήσεις, συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και σύσφιξη σχέσεων, εκθέσεις, συνεργασίες με άλλες ομάδες κλπ.

Το σήμερα

Τον Δεκέμβριο του 2008 κάποια από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας «Εικόνων Συλλέκτες» ένωσαν τις δυνάμεις τους με αρκετούς φίλους των Τεχνών και του Πολιτισμού και δημιούργησαν το σύλλογο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πολιτισμού».

Τα μέλη του συλλόγου έχουν την τακτική τους συνάντηση κάθε Τετάρτη βράδυ, αλλά επίσης επικοινωνούν διαρκώς και μέσω διαδικτύου σε ιδιαί-τερο διαδικτυακό τόπο.

Οι «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πολιτισμού» είναι ανοιχτοί στην ένταξη νέων μελών. Δεν έχει σημασία τόσο η τεχνογνωσία του επίδοξου νέου μέλους, όσο το πάθος του για την Τέχνη, η φαντασία του, η δημιουργικότητα και η όρε-ξή του για συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις.

Κεντρικοί στόχοι του συλλόγου «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πολιτισμού» είναι η προώθηση, η ανάπτυξη, η καλλιέργεια και η προβολή του καλλιτεχνικού πνεύματος καθώς και των μορφωτικών και πολιτιστικών αξιών της Τέ-χνης, αλλά και τεχνικής και επιστήμης, στο βαθμό που υπηρετούν τα τε-λευταία τον Πολιτισμό τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Το πάθος μας επικεντρώνεται αφενός στη συγκέντρωση, προαγωγή και διάδοση της πνευματικής μας κληρονομιάς και διατήρηση και συνέχεια της πολιτιστικής μας παράδοσης, αφετέρου δε στην προώθηση, ανάπτυξη και διάχυση στην κοινωνία των καινοφανών τάσεων της Τέχνης και Πολιτισμού με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μέσων έκφρασης.

Κυρίαρχης σημασίας έννοιες αποτελούν για μας η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου, κα-θώς και άλλων συλλόγων και φορέων με σκοπό την προαγωγή και τη πραγμάτωση κάθε πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής ιδέας.

Το αύριο

Οι «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πολιτισμού» πρόκειται στο άμεσο μέλλον να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, βάζοντας στην περιοχή τη σφραγίδα του πάθους που διακατέχει τα μέλη τους.

Μέσα στους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς μας είναι η προώθηση εκδηλώσεων και παρεμβάσεων που θα έχουν συνδυαστικό πολιτιστικό χαρακτήρα. Σύντομα λοιπόν πρόκειται να δημιουργηθούν πυρήνες ανάπτυξης και προώθησης και άλλων Τεχνών, στους οποίους σας καλούμε να συμμετέχετε.

Εναρκτήριο λάκτισμα σ αυτή την προσπάθεια μας είναι η έκθεση φωτο-γραφίας που γίνεται σε συνεργασία με το σύλλογο «ΟΛΚΟΣ», τη διοίκηση του οποίου ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα τη διεύθυνση του Καφωδείου «Ελληνικό» για τη μέχρι τώρα συμπαράσταση στις προσπάθειές μας.

Θεσσαλονίκη, 15.2.2009

Ανδρέας Ζέρβας
Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.