Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Εικόνων Συλλέκτες - Δελτίο Τύπου για την έκθεση 16-30 Νοεμβρίου 2008

.. εμείς είμαστε τελείως άρρωστοι με την εικόνα,
και αυτή είναι η ψυχοθεραπεία μας..
.. ελπίζουμε να γίνει και η δική σας..

Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής φωτογραφίας και του διαδικτύου έχει δώσει νέες δυνατό-τητες στην παγκόσμια φωτογραφική κοινότητα. Το διαδίκτυο είναι το νέο περιβάλλον για την βίωση της φωτογραφικής εμπειρίας, το οποίο λόγω της φύσης του διευκολύνει την δημιουρ-γία διαρκών ψηφιακών (ατομικών ή και ομαδικών) εκθέσεων φωτογραφιών, σχολιασμό, διε-ξαγωγή φωτογραφικών διαγωνισμών, βραβεύσεων, φόρουμ, καθώς και γενικότερα την επι-κοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και γνωριμία των μελών κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται ο διεθνής διαδικτυακός φωτογραφικός τόπος flickr (www.flickr.com) και ο ελληνικός dpgr (www.dpgr.gr). Η Θεσσαλονικιώτικη φωτογραφική παρουσία στο internet είναι έντονη, ση-μαντική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Στις 23 Νοεμβρίου 2007 σχηματίστηκε στο flickr το φωτογραφικό γκρουπ Salonica (www.flickr.com/groups/salonica/) στο οποίο αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα γύρω στα 250 μέλη και εκτίθενται περισσότερες από 2500 φωτογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι υψηλής φωτογραφικής αξίας. Παράλληλα στο συγκε-κριμένο γκρουπ διεξάγονται φωτογραφικοί διαγωνισμοί, συζητήσεις πάνω σε εικαστικά και τεχνικά θέματα, ομαδικά άλμπουμ από τις εξορμήσεις των μελών, καλλιτεχνικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής κλπ. Ο κεντρικός πυρήνας του γκρουπ Salonica είναι η φωτογραφική ομάδα ‘Εικόνων Συλλέκτες’, η οποία σχηματίστηκε σταδιακά από τα πιο ενεργά μέλη του γκρουπ. Οι «Εικόνων Συλλέκτες» διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους τόσο ηλικιακά, όσο και επαγγελματικά, αλλά έχουν κοινό γνώρισμα τους, εκτός από το πάθος της συλλογής και επε-ξεργασίας εικόνων και την παρουσίαση της φωτογραφικής δουλειάς μέσω διαδικτύου, κυρί-ως την διάθεση για συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και ομαδική δουλειά.

Η ομάδα ξεκίνησε με 14 άτομα και σήμερα έχει φτάσει να αποτελείται από 21 παθιασμένους ερασιτέχνες φωτογράφους της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας (Δημήτρης Αποστολίδης, Φά-νης Βασιλείου, Μαρία Δάλπη, Ανδρέας Ζέρβας, Δημήτρης Ζωγράφος, Λευτέρης Ζωπίδης, Κώστας Καούνας, Γιώργος Κασαπίδης, Πόπη Κατσαμπή, Σταύρος Κορκόβελος, Ειρήνη Κυρκούδη, Ιωσήφ Μανίκης, Εύα Μιμιλίδου, Μάγδα Μυστίλογλου, Γιώργος Μπαιρακταρί-δης, Αντώνης Παπαγιαννόπουλος, Βασίλης Πολιτίδης, Κώστας Τζιλβελής, Βασίλης Χατζη-γιάννης, Νίκος Χριστάκης, Γιώργος Ψαθάς). Τα περισσότερα από τα μέλη της ομάδας είναι έμπειροι ερασιτέχνες φωτογράφοι με παρελθόν και τεχνογνωσία δεκαετιών, αλλά υπάρχουν και μέλη με πολύ μικρότερη φωτογραφική παρουσία. Τα περισσότερα από τα μέλη της ομά-δας αφού γνωρίστηκαν μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους, πολύ γρήγορα οργάνωσαν και ανέπτυξαν κοινές δράσεις. Από το Νοέμβριο 2007 μέχρι σήμερα η ομάδα έχει πραγματο-ποιήσει αρκετές δραστηριότητες όπως φωτογραφικές εξορμήσεις, συναντήσεις για ανταλλα-γή απόψεων και σύσφιξη σχέσεων, σχεδιασμό δραστηριοτήτων, κοπή πρωτοχρονιάτικης πί-τας κλπ. Οι πιο σημαντικές φωτογραφικές εξορμήσεις που πραγματοποίησαν μέχρι τώρα οι «Εικόνων Συλλέκτες» είναι οι παρακάτω:
· Τσινάρι – Άνω Πόλη (2.12.2007)
· Καλοχώρι – Δέλτα Αξιού (13.1.2008) και (8.6.2008),
· Κίσσαβος – εκδηλώσεις της εναλλακτικής κοινότητας «Πελίτι» (3.5.2008),
· Kite Surfing στο Αγγελοχώρι (29.5.2008)
· Μακρύγιαλος - φωτογράφηση αγώνα ταχύπλοων σκαφών (1.6.2008),
· Θεσσαλονίκη – εκδηλώσεις Ναυτικής Εβδομάδα (Ιούνιος 2008).
· Επανομή – πανσέληνος (18.6.2008),
· Βλάστη – Γιορτές της Γης (11.7.2008),
· Νέο Αγιονέρι –εκδηλώσεις πολιτιστικού συλλόγου «ΤΟ ΜΙΣΤΙ» (25.7.2008)
· Θεσσαλονίκη – φωτογράφηση των εκδηλώσεων Viva Italia (13.09.2008)
· Θεσσαλονίκη – Κάστρα Γεντι κουλέ με πανσέληνο (15.09.2008).
· Θεσσαλονίκη – Δεξιοτεχνία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (21.09.2008)
· Κερκίνη – φωτογράφηση του βιότοπου (28.09.2008),
· Νυμφόπετρα – φωτογράφηση ομάδας yoga (2.11.2008),
Μια από τις κορυφαίες ομαδικές εκδηλώσεις των «Εικονοσυλλεκτών» ήταν πρώτη τους (φυ-σική) έκθεση φωτογραφίας, η οποία φιλοξενήθηκε στο πατάρι του καφωδείου «Ελληνικό» από 10 μέχρι 30 Απριλίου 2008. Η έκθεση έλαβε εξαιρετικές κριτικές από όσους είχαν την ευκαιρία να την δουν, ενώ για την ομάδα ήταν ο πιο αποδοτικός καταλύτης για την σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων. Περισσότερα για τις μέχρι τώρα δραστηριότητες της ομάδας, κα-θώς και συνδέσμους προς τις ατομικές συλλογές του κάθε μέλους, μπορεί να βρει κανείς στο blog της ομάδας που είναι στο διαδικτυακό τόπο: http://imacol.blogspot.com/. Η ομάδα συ-ναντιέται σχεδόν κάθε Τετάρτη σε προκαθορισμένο χώρο (είναι η λεγόμενη «ψυχοθεραπεία» μας), αλλά και διαρκώς 24 ώρες το 24ωρο μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερο διαδικτυακό τόπο, στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της. Οι «Εικόνων Συλλέκτες» είναι ανοιχτοί στην ένταξη νέων μελών. Για το σκοπό αυτό έχει συμφωνηθεί προκαθορισμένη διαδικασία η οποία προβλέπει σε συντομία τα εξής: κάθε υποψήφιο μέλος θα πρέπει να έχει ήδη παρουσιάσει διαδικτυακή φωτογραφική δουλειά στο Salonica, και οπωσδήποτε να έχει ήδη συμμετάσχει σε εκδηλώσεις και συναντήσεις του Salonica, δηλαδή να έχει γνωριστεί δια ζώσης με τα υπό-λοιπα μέλη. Στη συνέχεια θα πρέπει να προταθεί από 2 υφιστάμενα μέλη και να γίνει αποδε-κτό από τα υπόλοιπα, με βάση συγκεκριμένη εσωτερική διαδικασία που ακολουθείται. Δεν έχει σημασία τόσο η τεχνογνωσία του επίδοξου νέου μέλους, όσο το φωτογραφικό πάθος του και η όρεξή του για συμμετοχή σε ομαδικές κινήσεις.

Για την φετινή περίοδο, λόγω της αύξησης των μελών της, η ομάδα έχει προγραμματίσει 2 εκθέσεις στον ίδιο χώρο, καφωδείο «Ελληνικό», Ιουστινιανού 3, Θεσσαλονίκη (πίσω από το παλιό δημαρχείο), τηλ 2310 237016, στις οποίες θα συμμετέχουν περίπου τα μισά μέλη της κάθε φορά. Η πρώτη έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 16 – 30 Νοεμβρίου 2008 και θα συμ-μετέχουν τα παρακάτω μέλη:

· Μαρία Δάλπη
· Ανδρέας Ζέρβας
· Κώστας Καούνας (Λάρισα)
· Πόπη Κατσαμπή
· Ιωσήφ Μανίκης
· Εύα Μιμιλίδου
· Αντώνης Παπαγιαννόπουλος (Λά-ρισα)
· Βασίλης Πολιτίδης
· Βασίλης Χατζηγιάννης
· Νίκος Χριστάκης
· Γιώργος Ψαθάς

Η δεύτερη έκθεση προγραμματίζεται στον ίδιο χώρο από 01-15 Φεβρουαρίου 2009.

Κεντρικοί στόχοι της ομάδας «Εικόνων Συλλέκτες» είναι η προώθηση του καλλιτεχνικού πνεύματος μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών λήψης, επεξεργασίας και προβολής εικόνας, η αξιοποίηση και ενδεδειγμένη εφαρμογή των σχετικών γνώσεων προς όφελος της τέχνης και της κοινωνίας, καθώς και η προάσπιση του κύρους της φωτογραφίας και η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης επί θεμάτων που άπτονται ζητημάτων πνευματικής ιδιο-κτησίας των δημιουργών. Στα άμεσα σχέδια της ομάδας εντάσσονται η σταδιακά αυξανόμενη παρουσία των «Εικόνων Συλλεκτών» στα πολιτιστικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας.

Θεσσαλονίκη, 14.11.2008
Ανδρέας Ζέρβας

..Η φωτογραφική εμπειρία είναι μοναχική υπόθεση,
αλλά όχι για τους «Εικόνων Συλλέκτες»..