Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Εικόνων Συλλέκτες, εξόρμηση σε Κίσσαβο - Kissavos mountain, Traditional Seeds Fest

Από την εξόρμηση στην Ανατολή Κισσάβου. Πήγαμε για την εκδήλωση ανταλλαγής σπόρων που έγινε από την εναλλακτική κοινότητα "Πελίτi".
http://www.peliti.gr/
Διανυκτερεύσαμε στην Σπηλιά.

Boil

The garden

beansthe teacher
seeds

by the wallSeed exchange_DSC4131_DSC4130_DSC4125_DSC4124

Magic PotionLauncher